ابداع کننده جدول های بتنی پلیمری رنگی با علائم راهنمایی و رانندگی ابداع کننده و تولید کننده قطعات بتن نانو پلیمری ، عابر پیاده ، کفپوش بتنی ، سرعت گیر ترافیکی ، جدا کننده ترافیکی ابداع کننده مسیر پیش ساخته دوچرخه (مسیر سبز) تاریخ و شماره اختراع: 1393/05/13-83473

IMG_0063

گواهی نامه ثبت اختراع

شرکت مبلمان شهری شهر آذین

مفتخر است پس از چندین دهه تولید قطعات بتنی وتحقیق و توسعه در این زمینه موفق به ابداع قطعات بتن پلیمری و نانو پلیمر رنگی با طرح مخلوط دانه بندی سنگ های فلزی سنگ آهن، باریت ، بازالت، سیلیس ،کوارتز، و اجزاء پلیمری معدنی و آلی و غیره .. گردیده است.

این واحد تولیدی با تحقیقات میدانی و با شناسایی مشکلات و معضلات شهری در زمینه ترافیک ،عمران ،معماری اقدام به تولید قطعاتی از قبیل جداول روتوش رنگی ،جداول رنگی ،کفپوش هایضد سایش، قطعات عابر پیاده ،لوگوهای زیست محیطی ، جدا کننده ترافیکی رنگی ، سرعت گیرترافیکی رنگی ، مسیر دوچرخه، وغیره کرده است.

با تو جه به اینکه این نوع محصولات سال هاست تحت نظر آزمایش های استاندارد ومهم تر از آن طی آزمایش های میدانی در سردترین و گرم ترین مناطق و به خصوص دربنادر جنوب حاشیه یخلیج فارس که شدت تخریب بتن در آن بسیار زیاد است مورد استفاده و آزمایش قرار گرفته و مقاومت بتن و رنگ ثابت محصولات به تجربه عملی مشهود بوده است .

پروژه های اخیر